Link do arkusza+ tekst – aktualizacja 21 IV

Drodzy Rodzice,

bardzo proszę wpisywać w poniższy arkusz adresy mejlowe.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/146bRwcWCdi-bht5ssLA7yZ0FdVESkXRW8qtN8RCs3R0/edit.

Prosimy Chórzystów o wpisanie tekstu drugiej zwrotki do “Gloria” Maklakiewicza:

“Boże, dzięki Ci składamy. Ojca z Synem wysławiamy, z Duchem Świętym w jedności, Jezu, zmiłuj się nad nami, odpuść na grzechy, błagamy. Tyś jest Panm wieczności. Gloria Bogu Wszechwiecznemu, w Trójcy Świętej Jedynemu! Gloria, boska gloria. Gloria, gloria, gloria, boska gloria! Gloria, boska gloria, gloria, boska gloria”.