Warszawski Chór Chłopięcy

Nasz Chór

Warszawski Chór Chłopięcy

WARSZAWSKI CHÓR CHŁOPIĘCY powstał w roku 1990 z inicjatywy Rektora ówczesnej Akademii Muzycznej im. F. Chopina Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie). prof. Andrzeja Chorosińskiego. Założycielem, prezesem Fundacji Warszawskiego Chóru Chłopięcego jest prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz, a kierownikiem artystycznym i  dyrygentem dr Jakub Hutek. Ola Ptaszyńska pełni funkcję asystenta dyrygenta , a  opiekę wokalną nad Chórzystami sprawuje Izabella Jaszczułt-Kraszewska. Chór prowadzi również zajęcia na poziomie przygotowawczym. Zajęcia dla najmłodszych, przyszłych Chórzystów koncertujących prowadzi Zofia Boratyńska. Od roku 1998 istnieje także chór męski, w skład którego wchodzą wychowankowie chóru chłopięcego, obecnie uczniowie szkól ponadpodstawowych i studenci.  

Warszawski Chór Chłopięcy i Męski

Daje rocznie około 30 koncertów tak w kraju jak i za granicą. Na repertuar Chóru składają się dzieła niemal wszystkich epok od średniowiecznego chorału gregoriańskiego po najnowsze kompozycje powstałe w naszych czasach.

Nasza Kadra

Warszawski Chór Chłopięcy

prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz – Prezes Fundacji

Dr Jakub Hutek – Kierownik artystyczny chóru 

mgr Zofia Boratyńska – Pedagog edukacji muzycznej wczesnoszkolnej 

mgr Ola Ptaszyńska – dyrygent asystent

mgr Ewa Szpotakowska – pianista-korepetytor, asystent dyrygenta