Dr Jakub Hutek – Kierownik artystyczny chóru
Ukończył muzykologię (dyplom z wyróżnieniem 2009 r), pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z terapią włączającą (dyplom z wyróżnieniem 2015 r.) oraz dyrygenturę chóralną(dyplom z wyróżnieniem 2015 r.). Jest wykładowcą w UMFC w Warszawie. Z Warszawskim Chórem Chłopięcym związany od 2009 początkowo jako śpiewak, następnie jako asystent dyrektora artystycznego. Koncertował z Chórem w Polsce i w świecie (Katowice, Kraków, Gdańsk, Wielka Brytania, Włochy, Szwecja, Niemcy, Chiny). Chór pod jego kierownictwem dwukrotnie zdobył 1. miejsce na międzynarodowych festiwalach muzyki chóralnej (Lecco 2018 i Praga 2018). W 2019 roku nagrał z Zespołem płytę Stanisław Moryto in memoriam, która to otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Fryderyki 2020.

mgr Izabella Jaszczułt-Kraszewska – Pedagog wokalista, nauczyciel emisji głosu Absolwentka AM im. F. Chopina w Warszawie na wydziale śpiewu solowego oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich AM w Bydgoszczy. Półfinalistka konkursów wokalnych w Barcelonie oraz Montrealu. Od przeszło 20 lat związana z Warsaw Boys Choir jako specjalista emisji głosu. Współpracuje zarówno z chórami, zespołami jak również z kandydatami do wyższych szkół muzycznych, studentami oraz zawodowymi śpiewakami. Prowadzi warsztaty i kursy z szeroko rozumianego coaching’u głosu.

 

mgr Zofia Boratyńska – Pedagog edukacji muzycznej wczesnoszkolnej
Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego o specjalności „Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych”, oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania – kierunek „Manager Kultury” . Uczestniczyła w kursach dyrygenckich w Polsce i zagranicą. Od 2005 roku prowadzi zajęcia dla I i II poziomu Warszawskiego Chóru Chłopięcego.

Sprawuje także funkcję członka zarządu chóralnej fundacji.

 

mgr Ola Ptaszyńska – dyrygent asystent
Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, laureatka Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu. Jest nauczycielką muzyki w jednym z renomowanych warszawskich liceów. Prowadziła wiele warsztatów muzyki liturgicznej dla kościelnych zespołów muzycznych. Jest także organizatorką licznych wydarzeń artystycznych.

mgr Ewa Szpotakowska – korepetytor-pianista, asystent-dyrygent. Absolwentka UMFC w Warszawie na specjalności dyrygentura chóralna w klasie prof. Sławka
A. Wróblewskiego (dyplom z wyróżnieniem). Od 2011 roku pracuje na macierzystym Wydziale jako pianista-akompaniator na zajęciach dyrygentury. Obecnie na stanowisku wykładowcy. Jako pianistka współpracowała z licznymi chórami warszawskimi (szkolnymi, uniwersyteckimi, „Trzeciego Wieku” czy projektowymi), koncertując z nimi w kraju i za granicą. Jest aktywną zawodowo dyrygentką i chórzystką.