Próba, sobota 8 X

T+B 10.00-12.00 DS Dziekanka proszę wziąć nuty Jenkinsa Cantate Domino (do pobrania na stronie) oraz Postój piękna, Cyt, cyt,  Msza góralska (Kyrie).