Najbliższe próby-aktualizacja 2 VII

Poniżej harmonogram prób na najbliższe dni. Wszystkie zajęcia w DS Dziekanka. W próbach nie biorą udziału Chłopcy, którzy nie wyjeżdżają do Macedonii.
1. 3 VII, niedziela, 15.00 – 17.00 (możliwe, że krócej) TYLKO CHÓR MĘSKI, który bierze udział do nagrania do filmu. Proszę wziąć na tę próbę nuty marsza niemieckiego oraz repertuar na festiwal.
2. 4 VII, poniedziałek, 17.30 cały chór męski, 18.10  pozostali Chórzyści.  Po próbie tutti (ok.19.20) zostaje chór męski i będziemy pracować nad utworem do filmu (do godz. 20.lub 20.15).
3. 5 VII, wtorek, 17.30 – Tutti do godz. 19.30 (możliwe, że trochę krócej). Repertuar do Macedonii: Cyt, cyt, Va pensiero, Sunrise, Postój piękna. Proszę obowiązkowo powtórzyć słowa Va pensiero; na obozie były z tym wielkie problemy.