Wyjazd na festiwal – aktualizacja 4 X

Drodzy Państwo.

Informujemy, że na festiwal będzie musiał pojechać „okrojony” skład, ponieważ jedzie niedużo sopranów i pojawia się silna dysproporcja w głosach pozostałych. Decyzja zapadnie we wtorek. Będzie brana pod uwagę również frekwencja i zaangażowanie.
Repertuar: Jenkins Cantate Domino, Postój piękna, Kyrie z Mszy góralskiej Maklakiewicza, Cyt, cyt. Wyjazd – Stadion Narodowy, 15 X, zbiórk 6. 45. Powrót ok. 22. Festiwal jest bardzo prestiżowy. Proszę o pełną mobilizację. W przyszłym tygodniu na pewno we wtorek próba tutti. W czwartek – decyzja zapadnie we wtorek 4 .10.
Wybieramy się na festiwal do Wrocławia w dn. 15 X  2o22r. Prosimy o informację do P. Jakuba, jeżeli ktoś z chłopców z obiektywnych przyczyn nie będzie mógł pojechać. Prosimy też o informację ze zgodą. Czekamy do czwartku. Wyjazd jednodniowy. Koszt – max. 250 zł.